CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

ÔNG        : VŨ VĂN BẨY

HOTLINE : 090 351 6666

EMAIL     : VUVANBAY@SICO.VN

Thông tin liên hệ

Sico còn gọi là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà-Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Sông Đà

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Đà 9 Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 0437682972
Email: sicovn1@gmail.com