Dự án số 5-Lạc Long Quân-Hà Nội

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

  • Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà và Công ty TNHH nhà nước một thành viên khảo sát & xây dựng USCO

  • Địa điểm: số 5 Lạc Long Quân-Cầu Giấy-Hà Nội
  • Một số thông tin chính:

1-Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu: 3148,5m2 ,trong đó:

-Diện tích đất xây dựng công trình:                      2847m2

-Diện tích ngoài chỉ giới xây dựng:                       301,5m2

2-Tổng diện tích xây dựng, trong đó:

-Diện tích xây dựng công trình hiện có giữ lại:     753m2

-Diện tích xây dựng công trình mới:                     2094m2

3-Mật độ xây dựng:59,5%

                      (39,6% tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu)      

4-Hệ số sử dụng đất:6 lần

5-Tầng cao công trình: 10 tầng

-Diện tích căn hộ liền kề: 7560m2 (7 tầng)

     -Trong đó:

+01 căn hộ loại A: Diện tích = 82,5m2

+01 căn hộ loại B: Diện tích = 96m2

+01 căn hộ loại C: Diện tích = 93m2

+01 căn hộ loại D: Diện tích = 100m2

-Diện tích văn phòng cho thuê: 4002 m2 (3 tầng)

     -Trong đó:

+03 Văn phòng loại V1: Diện tích = 250m2

+06 Văn phòng loại V2: Diện tích = 277m2

+03 Văn phòng loại V3: Diện tích = 277m2

-Diện tích giao thông, kỹ thuật phụ trợ công trình 1138,5 m2

-Diện tích đỗ xe ngoài trời, cây xanh, hạ tầng giao thông: 877m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *